top of page

Děkujeme za Vaši návštěvu našich webových stránek Fly4Sport 

Ochrana vašeho soukromí a Vašich osobních údajů je pro Fly4Sport priorita. 

Při poptávce jsou vyžadovány osobní údaje, které jsou nutné pro úspěšné vyřízení: Po potvrzení spolupráce má Poskytovatel právo na poskytnutí dodatečných osobních údajů na úspešné naplnení smluvního vztahu.

 • Tyto osobné údaje mohou být (jméno, adresa, doručovací adresa, kontakt, pohlaví, věk, datum narození, osobní stav, zdravotní znevýhodnění, fotografický záznam, informace o cestovním pasu, informace o občanském průkazu, IP adresa).

 • Účelem zpracování osobních údajů je vyřízení objednávky uživatele a  výkon práv a povinností vyplývajících ze smluvního vztahu mezi Poskytovatelem a Uživatelem.

 • Účelem zpracování osobních údajů je dále zasílání obchodních sdělení a činění dalších marketingových aktivit. 

 

Zákonným důvodem pro zpracování osobních údajů je plnění smlouvy dle čl. 6 odst. 1 písm. b) GDPR, plnění právní povinnosti správce dle čl. 6 odst. 1 písm. c) GDPR a oprávněný zájem Poskytovatele dle čl. 6 odst. 1 písm. f) GDPR.

Oprávněným zájmem Poskytovatele je zpracování osobních údajů pro účely přímého marketingu.

 • Osobními údaji jsou veškeré informace o identifikované nebo identifikovatelné fyzické osobě; identifikovatelnou fyzickou osobou je fyzická osoba, kterou lze přímo či nepřímo identifikovat, zejména odkazem na určitý identifikátor, například jméno, identifikační číslo, lokační údaje, síťový identifikátor nebo na jeden či více zvláštních prvků fyzické, fyziologické, genetické, psychické, ekonomické, kulturní nebo společenské identity této fyzické osoby.

 • Poskytovatel je správcem osobních údajů uživatelů podle čl. 4 bod 7) nařízení Evropského parlamentu a Rady (EU) 2016/679 o ochraně fyzických osob v souvislosti se zpracováním osobních údajů a o volném pohybu těchto údajů a o zrušení směrnice 95/46/ES (obecné nařízení o ochraně osobních údajů) (dále jen: “GDPR”). Poskytovatel se zavazuje zpracovávat osobní údaje v souladu s právními předpisy, zejm. GDPR.

 • Odesláním objednávky z internetového formuláře na poskytnutí produktů či služeb, potvrzuje uživatel, že je srozuměn s podmínkami ochrany osobních údajů, že vyjadřuje svůj souhlas s jejich zněním, a že je v celém rozsahu akceptuje.

 • Poskytovatel ukládá osobní údaje uživatele po dobu nezbytnou k výkonu práv a povinností vyplývajících ze smluvního vztahu mezi poskytovatelem a uživatelem a uplatňování nároků z těchto smluvních vztahů po dobu 5 let. Po jejím uplynutí budou údaje vymazány.

Veškeré osobní údaje jsou zpracovány zákonným a transparentním způsobem a jsou vyžadovány pouze přiměřené, relevantní a nezbytné údaje ve vztahu k účelu zpracování.

 • Uživatel má právo požadovat od poskytovatele přístup ke svým osobním údajům dle čl. 15 GDPR, opravu osobních údajů dle čl. 16 GDPR, popřípadě omezení zpracování dle čl. 18 GDPR. Uživatel má právo na výmaz osobních údajů dle čl. 17 odst. 1 písm. a), a c) až f) GDPR. Dále má uživatel právo vznést námitku proti zpracování dle čl. 21 GDPR a právo na přenositelnost údajů dle čl. 20 GDPR.

 • Uživatel má právo podat stížnost u Úřadu pro ochranu osobních údajů v případě, že se domnívá, že bylo porušeno jeho právo na ochranu osobních údajů.

 • Uživatel nemá povinnost osobní údaje poskytnout.

 • Poskytnutí osobních údajů je však nutným požadavkem pro zajištění všech služeb klientovi před odletem a během pobytu v zahraničí: 

  • pro uzavření a plnění smlouvy

  • zaslání nabídky či cenové kalkulace na míru klientovi

  • poskytnutí odpovědí na vznesenou otázku uživatele

  • koupi letenky

  • pro účetnictví a pro platby vašeho školného v zahraničí

  • zajištění všech služeb v cílové destinaci jako je:

   • zajištění ubytování v cílové destinaci

   • zprostředkování pojištění

 

Bez poskytnutí osobních údajů není možné výše zmíněné služby ze strany poskytovatele plnit.

Ze strany Poskytovatele nedochází k automatickému individuálnímu rozhodování ve smyslu č. 22 GDPR.

Upozornění k obchodnímu sdělení.

Zájemce o využívání služeb Poskytovatele vyplněním kontaktního formuláře:

 • Souhlasí s použitím svých osobních údajů take pro marketingové účely a dále elektronického zasílání obchodních sdělení, prodeje, průzkumů trhu a přímých nabídek služeb ze strany Poskytovatele a třetích subjektů, ne však častěji, než 1x měsíčně

 • Pokud nejste naším zákazníkem, zasíláme vám newslettery pouze na základě vašeho souhlasu, a to nejdéle po dobu 5 let od udělení.

 • Tento souhlas můžete odvolat použitím odhlašovacího odkazu v každém zaslaném newsletteru.

 • Prohlašuje, že zasílání informací nepovažuje za nevyžádanou reklamu ve smyslu zák. č. 40/1995 Sb. ve znění novel, neboť uživatel se zasílám informací ve spojení s § 7 zák. č. 480/2004 Sb. výslovně souhlasí.

 • Souhlas dle tohoto odstavce může uživatel kdykoli písemně odvolat na katerina.mertenova@fly4sport.cz. Nebo se odhlásit přímo v elektronickém obchodním sdělení prostřednictvím linku na odhlášení, který se nachází v každém newsletteru.

Cookie:

Více informací o souborech cookies naleznete zde: http://www.aboutcookies.org. Pro získání informací, jak společnost Google a její partneři využívají soubory cookie v reklamě, získáte více informací zde: https://www.google.com/intl/cs/policies/technologies/ads/ a zde naleznete detailní informace, které typy souborů cookies společnost Google a její partneři využívají: https://www.google.com/intl/cs/policies/technologies/types/.

Cookies mohou být v počítači uloženy po různě dlouhou dobu. Některé cookies jsou omezeny trváním relace (tzv. relační neboli „session cookies“). To znamená, že existují, pouze dokud je webový prohlížeč spuštěn, a po jeho ukončení jsou automaticky odstraněny. Jiné cookies jsou trvalé (tzv. „persistent cookies”). Tyto soubory cookies zůstávají ve webovém prohlížeči i po jeho ukončení až do stanoveného data, případně do jejich manuálního smazání uživatelem. Podle těchto cookies lze identifikovat počítač uživatele při opětovném spuštění webového prohlížeče a prohlížení internetu. V žádném případě soubory cookies neovlivní technické používání Vašeho počítače a neobsahují viry.

Poskytovatel používá v rámci zvyšování kvality služeb, personalizace nabídky, sběru anonymních dat a pro analytické účely ve své prezentaci soubory cookies. Používáním webu Uživatel souhlasí s použitím zmíněné technologie

Cookie je krátký textový soubor, který navštívená webová stránka odešle do prohlížeče. Umožňuje webu zaznamenat informace o vaší návštěvě, například preferovaný jazyk a další nastavení. Příští návštěva stránek tak může být snazší a produktivnější. Soubory cookie jsou důležité. Bez nich by procházení webu bylo mnohem složitější

ODMÍTNUTÍ SOUBORŮ COOKIES

 

Používání souborů cookie lze nastavit pomocí Vašeho internetového prohlížeče. Většina prohlížečů soubory cookie automaticky přijímá již ve výchozím nastavení. Uživatelé, kteří si ukládání souborů cookie nepřejí mohou pomocí nastavení webového prohlížeče odmítnout nebo nastavit užívání jen některých souborů cookie.

Případně mohou využít nástroj třetích stran např. http://www.youronlinechoices.com/cz/vase-volby

ZÁVĚREČNÁ USTANOVENÍ

 

Uživatel souhlasí s těmito podmínkami zaškrtnutím souhlasu prostřednictvím internetového formuláře. Zaškrtnutím souhlasu vyjadřuje uživatel, že si tyto podmínky přečetl, že s nimi vyjadřuje svůj souhlas a že je v celém rozsahu akceptuje.

Poskytovatel je oprávněn tyto podmínky změnit. Poskytovatel je povinen bez zbytečného odkladu zveřejnit novou verzi podmínek na svých internetových stránkách.

Kontaktní údaje Poskytovatele ve věcech týkajících se těchto podmínek: katerina.mertenova@fly4sport.cz

 

Tyto podmínky nabývají účinnosti dnem 1.8.2018.

Všeobecné podmínky:

 

CENY A PODMÍNKY

Omezení a podmínky platí pro všechny nabízené produkty a služby na těchto webových stránkách a tato omezení a podmínky mohou mít vliv na ceny. Chcete-li zjistit případná omezení a podmínky, kontaktujte nás.

Z tohoto důvodu se všechny ceny uvedené na stránce mohou měnit bez předchozího upozornění. Všechny letenky a služby nabízené na těchto stránkách jsou předmětem dostupnosti.

Budeme se snažit vás informovat o všech příslušných daních, poplatcích a veškerých dalších dodatečných nákladech.

Vy nesete zodpovědnost za osobní údaje, informace o svém zdravotním stavu a obstarání cestovního dokladu, které mohou být vyžadovány. 

DUŠEVNÍ VLASTNICTVÍ

Materiál obsažený na těchto stránkách, včetně (bez omezení) softwaru, designu, textu a grafiky (včetně ochranných známek) obsažený na tomto webu je ve vlastnictví nebo licencován Fly4Sport.

Stránky můžete používat pro vaše osobní a nekomerční účely.

Ochranné známky (ať už registrované nebo neregistrované) a loga nesmí být použité nebo upravené jakýmkoli způsobem bez získání našeho předchozího písemného souhlasu.

BEZPEČNOST

Fly4Sport využívá šifrování Secure Sockets Layer (SSL), aby byla zajištěna bezpečnost všech osobních údajů. SSL šifrování je automaticky aktivováno vždy, když nám uživatel odešle důvěrné informace prostřednictvím internetu.

VAŠE POUŽÍVÁNÍ

Pro přístup a používání některých služeb od vás může být požadována registrace a nastavení účtu s vaší e-mailovou adresou a heslem. Sami jste zodpovědni za zachování důvěrnosti vašeho hesla. Výhradně vy jste také zodpovědni za všechny činnosti, ke kterým dochází v rámci vašeho účtu.

PROPOJENÍ

Můžeme propojit naše stránky s jakoukoli jinou stránkou na celosvětové síti (World Wide Web). Nejsme povinni udržovat či aktualizovat tyto odkazy. Odkazy jsou poskytovány pouze pro vaše pohodlí. Neznamená to, že tyto stránky byly námi prověřeny, nebo že bychom je schválili. Nejsme zodpovědni za obsah jiných stránek, i když na ně odkazujeme, a nedoporučujeme vám tyto stránky, jejich produkty či služby.

Nezaručujeme a nepřijímáme žádnou zodpovědnost pokud utrpíte jakoukoli ztrátu nebo poškození v souvislosti s materiálem poskytnutým na extérních stránkách nebo pomocí jejich výrobku či služby.

bottom of page